Social Icons

Halaman

2 Apr 2012

5S Di IKBN Pagoh

IKBN Pagoh merupakan IKBN yang mengamalkan amalan 5S secara keseluruhanya. IKBN Pagoh telah diaudit kali pertama oleh MPC pada 30 Mac 2012. IKBN Pagoh telah dipersijilkan dengan amalan 5S pada tahun 2012